Vår personal

BILFÖRSÄLJNING

Micael

Törnqvist

VD/Säljare Peugeot, Beg bilar

Direktnr: 0505-595 601

Sänd epost till Micael >

Björn Gustavsson

Lundell

Säljare Peugeot, Beg bilar

Direktnr: 0505-595 604

Sänd epost till Björn >

Lars

Johansson

Rekonditionering

Leveransansvarig

Direktnr: -

SERVICEMARKNAD

Håkan

Karlsson

Verkstadschef/Reservdelar

Direktnr: 0505-595 602

Sänd epost till Håkan >

Eva-Lena

Ahlsten

Servicerådgivare

Direktnr: 0505-595 605

Sänd epost till Eva-Lena >

Carina

Gärdborn

Garantiansvarig

Direktnr: 0505-595 606

Sänd epost till Carina >

Joakim

Gustavsson

Servicetekniker

Efterkontroll/AC-tekniker

Niclas

Jansson

Servicetekniker

Isuzu-tekniker

Sebastian

Persson

Servicetekniker

Iordningställare

Nelly

Skaghammar

Rekonditionering

Iordningställare