Vår personal

BILFÖRSÄLJNING

Micael

Törnqvist

VD/Säljare

Telefon: 0505-595 601

E-post: sales@bilomarin.se

Björn Gustavsson

Lundell

Säljare

Telefon: 0505-595 604

E-post: bjorn.gustavsson@bilomarin.se

Lars

Johansson

Delägare

Fastighet

Underhåll

SERVICEMARKNAD

Håkan

Karlsson

Verkstadschef

Telefon: 0505-595 602

E-post: vstchef@bilomarin.se

Eva-Lena

Ahlsten

Servicerådgivare

Telefon: 0505-595 605

E-post: verkstad@bilomarin.se

Carina

Gärdborn

Garantiansvarig

Telefon: 0505-595 606

E-post: garanti@bilomarin.se

Joakim

Gustavsson

Fordonstekniker

Efterkontroll/AC

Karl

Rosengren

Fordonstekniker

Sebastian

Persson

Fordonstekniker

TA (Technical Advisor)

Nelly

Skaghammar

Fordonstekniker

Iordningställare/Bilvård